Lektioner på annorlunda sätt på barnverksamheten i Malmö

Lutjik och Teremok hade en utomhuslektion.

De lyssnade på en saga och sjöng en sång om klubbfoten och spelade spel. Och vi blev också bekanta med höstens färger och arbetade med naturliga material.

De yngsta barnen (grupperna Kolosok, Romasjka och Topoljok) har ännu inga lektioner. Grupperna Rosinka, Berjozka, Veterok, Rutjejok och Dub-Y har tillfälligt gått över till online-lektioner.

barn och vuxna i en ringlek på gräset under ett träd
Skruvs barnverksamhet har utomhuslektion 8 november 2020.