Skruvkafé i Lund hösten 2022: Svensk-ryska kopplingar

Musiken i en av de mest kända svenska frikyrkliga sångerna är rysk. En svensk programledare talar ryska – i svensk tv. Flera ryska sånger har legat på Svensktoppen. Svensk barn-tv med ryska dockor. En svensk film med nästan uteslutande ryskt tal. En duett mellan två popsångare, en svensk och en rysk – på vilket språk sjunger de?

Plats bestäms senare
En dag på hösten 2022 kl 14.30–17.00

Förbindelserna mellan Sverige och Ryssland inom musik och film är otaliga. Niklas Bönnemark berättar om kända och mindre kända beröringspunkter mellan rysk och svensk musik och film. Eftersom utbytet verkar ha varit som störst på 1980-talet ligger fokus på den tiden, men vi får exempel ända från 1890 till de senaste åren. Föredraget illustreras med rikliga ljud- och filmexempel.

Föredragsspråk: svenska. Även den som inte har så stora kunskaper i svenska kan få ut ett och annat av föredraget tack vare de många ljud- och bildexemplen.

Fri entré. Ingen anmälan behövs.

Mer detaljerad information kommer senare.

Se även evenemangets Facebooksida »

Detta är ett arrangemang av Skruv i samarbete med ???.
Idé, planering och genomförande: Niklas Bönnemark.
Föredrag: Niklas Bönnemark.
Lokal tillhandahålls av: ???.
Iordningsställande/återställande av lokal: deltagarna.
Svensk text i inbjudan: Niklas Bönnemark.
Rysk text i inbjudan: Irina Makridova, Niklas Bönnemark, Vitaly Kocherbitov.
Layout och marknadsföring: Niklas Bönnemark.

personer som sitter vid bord och tittar på en projicerad bild
Föredraget Svensk-ryska kopplingar i Karlstad 24 oktober 2015. Foto: Irina Persson.