man som pekar på en whiteboard med häftlappar

Styrelsemöte på internet

Skruvs styrelse sammanträder.

Plats ännu ej bestämd, eventuellt via Zoom
Söndag 21 februari 2021 kl 17.00-19.00

Styrelsens möten är normalt bara öppna för dess ledamöter.