Styrelsemöte i Malmö 7 september 2021

22 augusti
2021
Skruvs styrelse sammanträder.

Plats ännu ej bestämd
Tisdag 7 september 2021 kl 18.00–20.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.