Grupper och scheman

De yngsta barnen

sädesfält

Kolosók

Kolosok är en grupp där barn och föräldrar deltar tillsammans. Pedagog i gruppen är Olga Aleksejevna.

Läs mer »

Barn i skolåldern

Tidigare på barnverksamheten