Olga Vladimirovna

Sedan min skoltid har jag varit förtjust i naturvetenskap – kemi, geografi, ekologi, men biologi har alltid varit och förblir det mest intressanta för mig. Jag studerade det mycket på egen hand, långt innan skolkursen.

Sedan blev jag antagen på Ryska statliga sociala universitetet, där jag fick min utbildning inom miljöskydd.

Efter att ha flyttat till Sverige anmälde jag mig frivilligt till Storkprojektet, som handlar om att återställa storkpopulationen i Skåne. Och innan dess arbetade jag på ett stort internationellt företag som leveransspecialist på logistikavdelningen.

Mitt intresse för naturvetenskap ledde mig till klockan, vilket resulterade i en djup kärlek till naturen och en önskan att förmedla denna känsla och min kunskap till barn. Och lär dem också en noggrann och ansvarsfull inställning till vår planet och dess ganska ömtåliga ekosystem.

kvinnoansikte