logo

Збори правління в Лімхамні 21 серпня 2024

Засідає правління «Скруву».

New Star Saigon, Linnégatan 25, м. Лимхамн
Середа, 21 серпня 2024 року з 12:00 до 14:30

Засідання Правління зазвичай відкриті лише для його членів.