Дзвіночок

Läsårsavslutning och personalkonferens på barnverksamheten i Malmö

Skruvs ryska barnverksamhet avslutar läsåret. Marina Vladimirovna lämnar över sina uppgifter som verksamhetsledare för barnverksamheten till Daria Andrejevna. Denna överlämning markerar en viktig milstolpe i Skruvs barnverksamhets historia, eftersom Marina Vladimirovna under många år har varit engagerad i att säkra kvaliteten på utbildningen på barnverksamheten.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 28 maj 2023 kl 10.00–12.00

På avslutningen visar de olika grupperna upp olika sång-, dans- och teaternummer som barnen har övat in.

Efter avslutningen håller personalen möte om det gångna året och om nästa läsår.

Det här är ett arrangemang av Skruv i samarbete med Studiefrämjandet.

I samarbete med

Studiefrämjandets logotyp
två kvinnor framför en picknick
Марина Павлова-Кьемся и Дарья Бармук. Фото: Екатерина Ковалевич.