Läsårsavslutning och personalkonferens på barnverksamheten i Malmö 28 maj 2023

Skruvs ryska barnverksamhet avslutar läsåret.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 28 maj 2023

På avslutningen visar de olika grupperna upp olika sång- och dansnummer som barnen har övat in.

Efter avslutningen håller personalen möte om det gångna året och om nästa läsår.

Det här är ett arrangemang av Skruv i samarbete med Studiefrämjandet.

I samarbete med

Studiefrämjandets logotyp
kastanjer med vingar och ben på ett bord
Skapande verksamhet på Skruvs barnverksamhet i Lund 2 oktober 2004. Foto: Lena Beskorovainaia.