Skruvs gula och orange flagga på en strand med havet i bakgrunden

Integritetspolicy för Skruv

Vilka vi är

Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland, i dagligt tal förkortat Skruv, är en ideell förening med organisationsnummer 848001-2403. Våra webbplatsadress är https://skruv.nu.

Personuppgiftsansvarig är föreningen. De personuppgifter du lämnar, till exempel i samband med att du löser medlemskap eller skickar e-post, hanteras av styrelsen (eller respektive mottagare av e-posten). De personuppgifter du lämnar i samband med anmälan till viss verksamhet, t.ex. barnverksamheten eller en kurs, kommer att hanteras av de ansvariga på den verksamheten, t.ex. personalen på Skruvs barnverksamhet.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Kontaktformulär

När besökare fyller i formulär på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i formuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentsträng som hjälp för detektering av skräppost.

Skruv samlar in personuppgifter från den registrerade via anmälan via webbformulär i samband med medlemskap och anmälan till någon verksamhet, som till exempel barnverksamheten. Vi registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i vår verksamhet. Vi behandlar personuppgifter för att administrera vår verksamhet och kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden avtal.

Övrig hantering av personuppgifter

Skruv behandlar personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende verksamheten, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra aktiviteter och produkter.

Som medlem i föreningen och deltagare på våra aktiviteter kan du komma att förekomma på fotografier och inspelningar, till exempel för pressmaterial, marknadsföring samt dokumentation av evenemang. Dessa kan komma att användas på exempelvis webbplats, i sociala medier och på affischer. Styrelsen och kontaktpersoner för olika verksamheter/aktiviteter eller annan funktion förekommer vanligen med namn, ibland även e-postadress eller telefonnummer, på webbplatsen. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att dokumentera och marknadsföra vår verksamhet. Det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp föreningens verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på webbplatsen eller i sociala medier. Om föreningen får veta att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, avpubliceras materialet. Detta gäller om avpublicering rimligen kan ske med hänsyn tagen till föreningens organisation. När det gäller publicering av barns personuppgifter på webbplats eller sociala medier strävar vi efter att inhämta samtycke från vårdnadshavare. Detta gäller särskilt barn som deltar i Skruvs barnverksamhet.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Skruv. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan dock följden bli att du inte kan delta i vissa delar av föreningens verksamhet.

Kakfiler

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig så kallad kaka (liten datamängd med information om tidigare besök) för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna kaka innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Översättningsverktyget WPML använder kakor för att identifiera användarens aktuella språk, senast besökta språk och språk för senast inloggade användare.

När du loggar in, kommer vi dessutom att skapa flera kakfiler för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Kakfiler för inloggning gäller i två dagar och kakfiler för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din kaka att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer kakfilerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra kakfil att sparas i din webbläsare. Denna kakfil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

För dem som arbetar med texter på Skruvs webbplats (gäller inte vanliga besökare): WPML Media Translation kommer att skicka varje ansvarigs och tilldelad översättares namn och e-postadresser, samt själva innehållet, till Advanced Translation Editor och till de översättningstjänster som används. WPML översättningshantering kommer att skicka e-postadressen och namnet på varje ansvarig och tilldelad översättare samt själva innehållet till Advanced Translation Editor och till den översättningstjänst som används. WPML String Translation kommer att skicka alla strängar till WPML:s avancerade översättningsredigerare och till de översättningstjänster som används.

För dem som arbetar med bilder på Skruvs webbplats (gäller inte vanliga besökare): Smush skickar bilder till WPMU DEV-servrarna för att optimera dem för webbanvändning. Detta inkluderar överföring av EXIF-data. EXIF-data kommer antingen att tas bort eller returneras som de är. EXIF-uppgifterna lagras inte på WPMU DEV-servrarna. Smush använder Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan lagra webblogginformation för webbplatsbesökare, inklusive IP-adresser, användaragent, referrer, plats och internetleverantör för webbplatsbesökare i 7 dagar. Filer och bilder som tillhandahålls av CDN kan lagras och tillhandahållas från andra länder än ditt eget. Stackpaths sekretesspolicy finns här. Smush använder en e-posttjänst från tredje part (Drip) för att skicka informationsmeddelanden till webbplatsadministratören. Administratörens e-postadress skickas till Drip och en cookie ställs in av tjänsten. Endast administratörsinformation samlas in av Drip.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakfiler, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi använder för närvarande inget verktyg för trafikanalys på webbplatsen.

Vilka vi delar dina data med

Skruv samarbetar med studieförbund, främst Studiefrämjandet och Folkuniversitetet, som behöver våra medlemmars personuppgifter för att kunna administrera studiecirklar och övrig verksamhet och kommunicera med dem, samt för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på verksamheten.

I Studiefrämjandets integritetspolicy kan man läsa mera om vilken information som sparas, hur länge och vad som görs med den samt om rättigheter gällande hantering av personuppgifter.

Skruv behandlar personuppgifter för att tillgodose bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska föreningens verksamhet. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse. Inom ramen för denna behandling kan Skruvs medlemmars personuppgifter lämnas till Malmö stads fritidsförvaltning, som är våra bidragsgivare.

För att översätta webbplatsen använder vi oss av verktyget WPML. Varje sida och inlägg som ska översättas skickas till WPML:s server så att vi får åtkomst till det avancerade översättningsverktyget som ingår. På vissa sidor och inlägg förekommer namn och andra personuppgifter, och dessa skickas alltså tillfälligt till WPML.

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller uppgifterna

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Uppgifter i medlemsregistret tas bort när medlemskapet upphör. Vissa uppgifter om tidigare medlemmar finns dock kvar, för att vi ska dokumentera vilka som tidigare har varit medlemmar, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning.

Vilka rättigheter du har till dina data

Den registrerade har rätt att få veta om och hur Skruv behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till Nuria Bönnemark på e-postadress nuria.bonnemark@skruv.org.

Den registrerade har rätt att inge klagomål på Skruvs personuppgiftsbehandling antingen direkt till Skruvs styrelse (info@skruv.org) eller till Integritetsskyddsmyndigheten.