folk som står och sitter på en uteplats

Interkulturalitet

Skruv (Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland) är en förening som vänder sig dels till svenskar för att sprida kunskap om länderna i f.d. Sovjetunionen (främst Ryssland, Ukraina och Vitryssland), dels till rysktalande personer i Sverige för att sprida kunskap om svensk kultur och det svenska samhället.

På den här sidan samlar vi länkar till information som kan öka förståelsen för våra olika kulturer, språk och samhällen.

Vill du förstå andra, se in i ditt hjärta.
Vill du förstå dig själv, se hur andra ställer sig.

Friedrich von Schiller (1759–1805)