Blodgrupper på svenska och ryska

Här är en liten utredning av hur man talar om blodgrupper på svenska och på ryska.

Både på svenska och på ryska används AB0-systemet för indelning i blodgrupper. På svenska kallar vi blodgrupperna i detta system A, B, AB och 0 (noll, eller bokstaven O).

På ryska använder man normalt de romerska siffrorna II, III, IV respektive I, alltså:

Ryskt namn på blodgruppSvenskt namn
I (”pérvaja grúppa króvi”)0
II (”vtorája grúppa króvi”)A
III (”trétia grúppa króvi”)B
IV (”tjetvjórtaja grúppa króvi”)AB

Ibland skriver man på ryska ”gruppa 0(I)”, ”gruppa A(II)”, ”gruppa B(III)” respektive ”gruppa AB(IV)”.

AB0-systemet kombineras med Rh-systemet, som anger antigener (som styr uppkomsten av antikroppar). Blodet kan vara Rh-positivt eller Rh-negativt, vilket anges med plus- eller minustecken. Man talar ofta om blodgrupperna som till exempel A+, AB eller 0.

På ryska kan det se ut så här när man kombinerar de båda systemen: ”A(II)Rh+”, ”AB(IV)Rh−”, ”0(I)Rh−” etc.

Så här blir det när man kombinerar de båda systemen på respektive språk:

SvenskaRyska
00(I)Rh−
0+0(I)Rh+
AA(II)Rh−
A+A(II)Rh+
BB(III)Rh−
B+B(III)Rh+
ABAB(IV)Rh−
AB+AB(IV)Rh+

Om författaren

arm med rött bandage på
En blodgivares arm. Foto: Niklas Bönnemark.