Skruvs ryska barnverksamhet

Skruvs ryska barnverksamhet (“Kolokóltjik”) är ett center för komplementär utbildning för rysktalande barn i Malmö. Centret ingår i den ideella föreningen Skruv och är öppet för barn i åldern 1 till 18 år som har ryska som umgängesspråk.

Målet för centret är att skapa förutsättningar för en harmonisk, allsidig utveckling av barnens färdigheter, inte bara när det gäller språket. Vi undervisar barnen i ryska språket samt ryska traditioner och kultur, skapar förutsättningar för att använda och utveckla ryskan och vägleder rysktalande barns föräldrar.

Barnverksamheten genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.

För mer information kontakta samordnaren för verksamheten Nuria Bönnemark på e-postadress deti@skruv.org eller telefon 076-224 82 64.

Följ Skruvs ryska barnverksamhet i sociala medier

Tidigare på barnverksamheten