Kolokoltjik
канал, вокзал и другие здания

Skruvs barnverksamhet i Malmö

Aktuellt på barnverksamheten

I Malmö

I stort

Grupper och scheman

Här kan du läsa om gruppindelningen och schemana för grupperna på Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö.

Ledarna på barnverksamheten förbehåller sig rätten att bestämma nivån på barnets ryska språkkunskaper och fördelningen av barn i grupper.

Skruvs barnverksamhet i Malmö genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.

Basgrupper, nivå 1

 • Oduvántjik
  Maskros (ryska: oduvántjik). Foto: <a href="https://unsplash.com/@gvinevra38?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Natalia Luchanko</a>/<a href="https://unsplash.com/s/photos/dandelion?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>.
  Rosinka är gruppen för de allra minsta barnen och deras föräldrar. Instruktör i gruppen är Olga Aleksejevna.

  Schema

  09.30–10.00

  Lekotek
  rum 307

 • Vasiljók
  Blåklint (ryska: vasiljók). Фото: <a href="https://unsplash.com/@marekpiwnicki?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Marek Piwnicki</a>/<a href="https://unsplash.com/s/photos/cornflower?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>.
  Rosinka är gruppen för de allra minsta barnen och deras föräldrar.

  Schema

  09.30–10.10

  Lekotek
  rum 307

 • Topoljók
  Poppel. <span>Foto: <a href="https://unsplash.com/@annaauza?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Anna Auza</a>/<a href="https://unsplash.com/s/photos/poplar?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>.
  Topoljok är en grupp för barn och föräldrar, där barnen deltar tillsammans med sina föräldrar, och där föräldrarna deltar aktivt.

  Schema

  10.20–11.00

  Lekotek
  rum 307

Basgrupper, nivå 2

 • Romásjka
  Kamomill. <span>Foto: <a href="https://unsplash.com/@shyshkina?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Tetiana SHYSHKINA</a>/<a href="https://unsplash.com/s/photos/camomile?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>.
  Romasjka (Kamomill) är en grupp för barn och föräldrar, där barnen deltar tillsammans med sina föräldrar, och där föräldrarna deltar aktivt.

  Schema

  09.30–10.00

  Etno
  306

  10.10–11.10

  Ryska och språkutveckling/matematik
  306

  11.35–12.05

  Dans
  308

  12.25–12.55

  Bildande konst
  nämnare
  306

 • Kolosók
  Ax. <span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@frostroomhead?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Rodion Kutsaev</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/spikelet?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>
  Kolosok är en grupp där barnen deltar utan föräldrar.

  Schema

  09:30–10:30

  РЯ-РР
  305

  10:40–11:10

  Этно
  308

  11.30–12.00

  числитель Математика 302
  знаменатель Изо 306

  12:05–12:35

  Танцы
  308

  12:45–13:15

  числитель
  Шахматы
  302

Yngre skolbarn

 • Lútjik (förberedande grupp)
  <span>Foto: <a href="https://unsplash.com/@timothymeinberg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Timothy Meinberg</a>/<a href="https://unsplash.com/s/photos/ray?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a> .</span>
  Lutjik är en förberedande grupp för barn i förskoleåldern.

  Schema

  09.30–10.30

  Ryska, språkutveckling och matematik (grundblock)
  rum 305
  Inna Vladimirovna

  10.40–11.10

  I) Koreografi / rum 308 / Julija Andrejevna
  II) Bildande konst / rum 301 / Nina Vazjevna

  11.40–12.10

  Etnokulturell fostran (grundblock) / rum 306 / Olga Vladimirovna

 • Teremók (klass 1–2)
  <span>Foto: <a href="https://unsplash.com/@tsaiwen_hsu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Tsaiwen Hsu</a>/<a href="https://unsplash.com/s/photos/cottage?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>.
  Teremok är en av de yngsta grupperna för barn i skolåldern.

  Schema

  10.00–10.30

  täljarvecka Bildande konst 303
  nämnarvecka Matematik 302

  10.40–12.10

  Ryska + Realia
  305

  12.40–13.25

  Dans
  308

  13.30–14.00

  täljarvecka Schack 302
  nämnarvecka Teater 305

 • Berjózka (klass 1–2)
  <span>Foto: <a href="https://unsplash.com/@jamesdouglas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">James Douglas</a>/<a href="https://unsplash.com/s/photos/sun?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>.
  Berjozka är en av de yngsta grupperna för barn i skolåldern.

  Schema

  09.30–10.00

  I) Bildande konst / rum 301 / Irina Olegovna
  II) Schack / rum 301 / Jevgenij Sergejevitj

  10.10–10.40

  I) Koreografi / rum 308 / Julija Andrejevna
  II) Matematik / rum 301 / Jevgenij Sergejevitj

  11.10–12.40

  Ryska språket, språkutveckling och realia (grundblock)
  rum 304
  Anzjelika Vladimirovna

Basgrupper, nivå 4

 • Rutjejok (klass 6–8)
  <span>Foto: <a href="https://unsplash.com/@doorkeepers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">doorkeepers</a>/<a href="https://unsplash.com/s/photos/brook?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a> .</span>.
  Rutjejók är gruppen för de äldsta skolbarnen.

  Schema

  10.00–11.30

  Ryska språket och språkutveckling
  301

  12.05–12.35

  täljare (udda veckor): Schack
  302

  12.40–13.40

  Historiens gåtor
  304

  13.50–14.50

  Dans
  308

Avgifter

Informationen håller på att uppdateras.

Viktiga datum

3 september 2023: läsårsstart
13 september: jubileum 1
4 oktober: jubileum 2
29 oktober: höstlov (1)
5 november: höstlov (2)
10 december: terminens sista lektion
17 december – nyårsföreställning och personalkonferens, jullovet börjar

Anmälan till Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö

Kontakt

Skruvs barnverksamhet bedrivs på bestämda dagar fr.o.m. september t.o.m. maj i Studiefrämjandets lokaler på Ystadsgatan 53 i Malmö. (Denna adress får inte användas för korrespondens.)

För frågor om barnverksamheten kontakta verksamhetsledaren Daria Barmouk via e-post på adress kolokoltjik@skruv.org eller samordnaren Nuria Bönnemark via e-post på adress deti@skruv.org eller på telefon 076-224 82 64.