Kolokoltjik

Läsårsavslutning och personalkonferens på barnverksamheten i Malmö

Skruvs ryska barnverksamhet avslutar läsåret.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 26 maj 2024 kl 10.00–11.30

På avslutningen visar de olika grupperna upp olika sång-, dans- och teaternummer som barnen har övat in.

Efter avslutningen håller personalen möte om det gångna året och om nästa läsår.

Det här är ett arrangemang av Skruv i samarbete med Studiefrämjandet.

I samarbete med

Studiefrämjandets logotyp
групповая фотография
Последний звонок в ДЦ «Колокольчик» в Мальме 21 мая 2017. Фото: Дарья Бармук.