Kolokoltjik
människor framför ett torg

Skruvs barnverksamhet i Lund

Aktuellt på barnverksamheten

I Lund

I stort

Grupper och scheman

Här kan du läsa om gruppindelningen och schemana för grupperna på Skruvs ryska barnverksamhet i Lund.

Ledarna på barnverksamheten förbehåller sig rätten att bestämma nivån på barnets ryska språkkunskaper och fördelningen av barn i grupper.

Skruvs ryska barnverksamhet i Lund genomförs i samarbete med Folkuniversitetet.

Yngsta länken
09.30–11.05

 • Ptjólki (Bina)
  (1½–2½ år)
 • Utiáta (Ankungarna)
  (2½–3½ år)
 • Muravísjki (Myrorna)
  (3½–4½ år)

Mellanlänken
10.20–11.55

 • Bózjji koróvki (Nyckelpigorna)
  (4½–5½ år)
 • Kuznétjiki (Gräshopporna)
  (5½–6½ år)
 • Bábotjki (Fjärilarna)
  (6½–7½ år)

Äldsta länken
11.10–12.45

 • Strekózy (Trollsländorna)
  (7½–9 år)
 • Sjméli (Humlorna)
  (9 år och uppåt)

Avgifter

Läsåret är beräknat på 30 undervisningsveckor, som inte alltid är fördelade jämnt mellan höst- och vårtermin, men terminsavgiften är samma för alla terminer. Betalning för en termin görs i förväg för hela terminen. Till den e-postadress du har uppgett skickas ungefär en månad före terminsstarten en faktura som ska betalas senast på förfallodagen.

För att delta i Skruvs öppna barnverksamhet ska minst en av vårdnadshavarna eller barnet självt vara medlem i föreningen. Mer information om medlemskap hittar du på den här sidan.

Terminen inkluderar 12 lektioner med ämnen som varierar udda/jämn vecka + 2 högtider.

Pris 950 kr per termin + årlig medlemsavgift.

Om två barn från samma familj deltar i grundblock på barnverksamheten, har familjen 10 % rabatt på totalsumman för verksamheten.

För tre barn från samma familj är rabatten 20 % på totalsumman för verksamheten.

Viktiga datum

13 september: jubileum 1
4 oktober: jubileum 2
28 oktober: höstlov (1)
4 november: höstlov (2)
9 december: terminens sista lektion
16 december – nyårsföreställning, jullovet börjar

Anmälan till Skruvs ryska barnverksamhet i Lund

Kontakt

Skruvs barnverksamhet bedrivs på bestämda dagar fr.o.m. september t.o.m. maj i Folkuniversitetets lokaler på Skomakaregatan 8 i Lund. (Denna adress får inte användas för korrespondens.)

För frågor om barnverksamheten kontakta verksamhetsledaren Daria Barmouk via e-post på adress kolokoltjik@skruv.org eller samordnaren Nuria Bönnemark via e-post på adress deti@skruv.org eller på telefon 076-224 82 64.