Kolokoltjik

Läsårsavslutning på Skruvs barnverksamhet i Helsingborg

Skruvs ryska barnverksamhet avslutar läsåret.

Studiefrämjandet, Stortorget 17, Helsingborg
Lördag 25 maj 2024 kl 13.30

Efter avslutningen har barnen lov till den 31 augusti.

Det här är ett arrangemang av Skruv i samarbete med Studiefrämjandet.

I samarbete med

Studiefrämjandets logotyp
barn och vuxna på en innergård
Läsårsavslutning på Skruvs barnverksamhet i Helsingborg 25 maj 2023. Foto: Daria Barmouk.