Kolokoltjik
surfplatta framför ett torg

Skruvs barnverksamhet i Helsingborg

Aktuellt på barnverksamheten

I Helsingborg

I stort

Grupper och scheman

Här kan du läsa om gruppindelningen och schemana för grupperna på Skruvs ryska barnverksamhet i Helsingborg.

Ledarna på barnverksamheten förbehåller sig rätten att bestämma nivån på barnets ryska språkkunskaper och fördelningen av barn i grupper.

Skruvs ryska barnverksamhet i Helsingborg genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.

Medan barnen arbetar hårt på lektionerna bjuder vi in föräldrarna till språkkafé på svenska, där vi övar svenska över en kopp kaffe.

1. Förskolebarn

Grupperna håller på att bildas.

Yngre skolbarn

Grupperna håller på att bildas.

Skolbarn

Grupperna håller på att bildas.

Avgifter

Läsåret är beräknat på 30 undervisningsveckor, som inte alltid är fördelade jämnt mellan höst- och vårtermin, men terminsavgiften är samma för alla terminer. Betalning för en termin görs i förväg för hela terminen. Till den e-postadress du har uppgett skickas ungefär en månad före terminsstarten en faktura som ska betalas senast på förfallodagen.

För att delta i Skruvs öppna barnverksamhet ska minst en av vårdnadshavarna eller barnet självt vara medlem i föreningen. Mer information om medlemskap hittar du på den här sidan.

Terminen inkluderar 12 lektioner med ämnen som varierar udda/jämn vecka + 2 högtider.

Information om avgift lämnas på förfrågan.

Om två barn från samma familj deltar i grundblock på barnverksamheten, har familjen 10 % rabatt på totalsumman för verksamheten.

För tre barn från samma familj är rabatten 20 % på totalsumman för verksamheten.

Viktiga datum

30 mars: påsklov
27 april: öppet hus
25 maj: utflykt/uppdrag på stan

Anmälan till Skruvs ryska barnverksamhet i Helsingborg

Kontakt

Skruvs barnverksamhet bedrivs på bestämda dagar fr.o.m. september t.o.m. maj i Studiefrämjandets lokaler på Stortorget 17 i Helsingborg. (Denna adress får inte användas för korrespondens.)

För frågor om barnverksamheten kontakta verksamhetsledaren Daria Barmouk via e-post på adress kolokoltjik@skruv.org eller samordnaren Nuria Bönnemark via e-post på adress deti@skruv.org eller på telefon 076-224 82 64.