Kolokoltjik

Personal på Skruvs barnverksamhet

Lär känna oss som är engagerade i Skruvs barnverksamhet i Malmö, Lund och Helsingborg!
gruppfoto
Personalen på Skruvs ryska barnverksamhet från olika städer på personalkonferens i Lund 26 augusti 2023.