Kolokoltjik

Skruvs barnverksamhet i Helsingborg besöker Järnvägens museum i Ängelholm

Skruvs barnverksamhet i Helsingborg besöker Järnvägens museum i Ängelholm.

Studiefrämjandet, Stortorget 17, Helsingborg
Lördag 11 maj 2024 kl 13.00

Vi träffas kl. 13.00 på Helsingborg C under ankomst- och avgångstavlan.

Medtag matsäck, vatten och ett glatt humör. Kläder efter väder.

gruppfoto
Barn, vårdnadshavare och pedagoger från Skruvs barnverksamhet framför Järnvägens museum i Ängelholm. Foto: Felicia Bönnemark.