logo

Så hänger Ryssland och Vitryssland ihop med Sverige

Den gamla statsbildningen Русь (Rus) kallas på svenska för Ryssland, och invånarna kallades ruser. På fornnordiska kallades området Garðaríki (Gårdarike). För en kulturhistorisk genomgång se t.ex. Klas-Göran Karlssons artikel ”Kievriket: Rusernas rike byggdes kring Dnepr” i Populär historia 6/2014.

Namnet Беларусь (Belarús), för den stat som har Minsk som huvudstad, har traditionellt översatts till Vitryssland på svenska. Vitryssland, ett ord som av språkvetare klassificeras som en exonym, är också det namn som har använts av Utrikesdepartementet (se Utrikes namnbok, senaste upplagan 2015, med anmärkningen ”I icke officiella sammanhang används ibland Belarus på svenska med invånarbeteckningen belarusier och adjektivet belarusisk”). I november 2019 skrev utrikesminister Ann Linde i Dagens Nyheter att ”utrikesdepartementet från och med nu förordar användningen av Belarus i det svenska språket”, och det blev ett tydligt tecken på att det är en förändring på gång. Namnet Belarus verkar ha framtiden för sig i svenskan, läs vidare här.

Namnet Belarus verkar ha framtiden för sig i svenskan.

Ursprunget till namnet Rus och slutledet -rus i Belarus

Var namnet Rus kommer ifrån är inte slutligt utrett, men en förhärskande teori är att det kommer av finska Ruotsi eller estniska Rootsi, som i sin tur härrör från namnet på det historiska kustområdet Roden (nuvarande Roslagen). Man tror att den etymologiska upprinnelsen till ros- är ’rorsmän, roddare’. Ruotsi, det finska namnet på Sverige, ska ha överförts från de finska stammarna till de slaviska. Det är både språkligt och arkeologiskt belagt att varjager (vikingar) gjorde avtryck i nuvarande Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Så till exempel anses flera ord i östslaviska språk ha lånats från nordiska språk under vikingatiden eller tidig medeltid, som t.ex. ry. ябеда (jábeda, ’skvallerbytta’, jfr sv. ämbete), ry. скот (skot, ’boskap’, jfr sv. skatt) och ry. кнут (knut, ’piska’, jfr sv. knut).

Rus < Ruotsi/Rootsi < Roden

Att Bela- i Belarús betyder ’vit’ är klart. Däremot finns det olika teorier om varför det är just vit. Det kan vara ett äldre namn för väster, eller så kan innebörden vara ungefär ’fri’, ’inte under annan överhöghet’, till skillnad antingen från övriga Ryssland som ockuperades av mongoler (”röd”) eller från den del som hamnade under polsk överhöghet (”svart”).

Om det stämmer att Rus har samma ursprung som Roslagen, kan man alltså säga att namnen (även de inhemska) på Ryssland och Vitryssland har svenskt ursprung, eller åtminstone anknytning till Sverige.

Utgångspunkter för vidare läsning finns t.ex. på Wikipedia: den engelskspråkiga artikeln ”Rus’ people”, den ryskspråkiga artikeln ”Русь (название)” och ”Skandinavien och det ryska rikets bildande”. Se också ryskspråkiga Wiktionaryartikeln ”Русь”.

Om författaren

oljemålning
Detalj av en tavla av den ryske konstnären Nikolaj Roerich (Николай Рерих) (Guests from the sea, 1902).