logo

Svensk, rysk, ukrainsk och belarusisk påsk

Påsken firas vid olika tillfällen i Sverige, Ryssland, Ukraina och Belarus.

Påskdagen är en rörlig helgdag, som infaller söndagen närmast efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter den 21 mars. Man utgår från den metonska (även kallad den ecklesiastiska) fullmånen, som avviker från den astronomiska fullmånen.

I Sverige är långfredagen en allmän helgdag och infaller fredagen närmast före påskdagen. Även annandag påsk, dagen efter påskdagen, är allmän helgdag i Sverige. I grund- och gymnasieskolor brukar det vara påsklov veckan före eller veckan efter påsken.

Fram till 1582 använde alla kyrkor i världen samma kalender, den julianska (”gamla stilen”). Sverige var katolskt fram till 1500-talet, då den lutherska protestantismen infördes i landet. År 1753 övergick Sverige till den ”nya stilen” (den gregorianska kalendern). I Ryssland, Ukraina och Belarus använder de ortodoxa kyrkorna fortfarande den gamla stilen, som för närvarande (år 1900–2100) ligger 13 dagar efter den nya stilen, och detta får till följd att religiösa högtider infaller vid olika tidpunkter. Eftersom påskdagen är en rörlig helgdag, händer det vissa år att datumen för påsken i den ortodoxa kyrkan och i den lutheranska (och katolska) sammanfaller.

Här är datum för påskdagen de kommande åren. Alla datum är angivna enligt nya stilen (vår normala kalender).

Västkyrkan (Sverige med flera)Östkyrkan (Ryssland, Ukraina, Belarus med flera)
31 mars 20245 maj 2024
20 april 202520 april 2025
5 april 202612 april 2026
28 mars 20272 maj 2027
16 april 202816 april 2028
1 april 20298 april 2029
21 april 203028 april 2030
13 april 203113 april 2031
28 mars 20322 maj 2032
17 april 203324 april 2033

Om författaren

vårblommor utomhus i en stad
Vårblommor. Foto: Niklas Bönnemark.