logo

Rädda Barnen kan hjälpa oss ge stöd

Vi har blivit kontaktade av Rädda Barnen i Malmö (Region Syd), som har erbjudit sitt stöd om vi skulle behöva det. Deras fokus är barn och föräldrar, och de kan erbjuda psykosocialt stöd. Vi är välkomna att höra av oss om vi vill veta mer om deras arbete och möjligt samarbete. Du som Skruvmedlem kan kontakta Niklas Bönnemark på info@skruv.org eller 070-715 45 00 om du vill engagera dig i detta.