logo

Vi respekterar människors värde

I det rådande världsläget försöker Skruv undvika att använda ord och uttryck vars betydelse kan tolkas på olika sätt. Samtidigt betonar vi de grundläggande värderingar som vi står för, alla människors lika värde.

Vi visar respekt för varandra och hoppas på ett snart och fredligt slut på de våldsamma handlingar som pågår just nu i Ukraina.

Respekt. Foto: Divya Agrawal/Unsplash.