Kolokoltjik

Verksamhetsberättelse från Skruvs barnverksamhet i Malmö 2022

Text: Marina Pavlova Kjems, utvecklingsledare på barnverksamheten.

Under 2022 deltog ungefär 100 barn i åldern ett till sexton år i Skruvs barnverksamhet, indelade i nio huvudgrupper. Lektionerna hölls i normal form på Studiefrämjandet (Ystadsgatan 53, Malmö).

Кроме русского языка и развития речи дошкольники могли посещать музыкальные занятия, кружки «Творчество», математика и шахматы. Старшие дошкольники и школьники занимались русским, чтением, творчеством, шахматами, а также изучали театральное искусство и «мир вокруг нас». В старших школьных группах во время основных уроков изучаются грамматика русского языка, русская литература. В весеннем полугодии в качестве дополнительных предметов для старшеклассников предлагались кружок МХК, «Окружающий мир», психология и шахматы. В осеннем полугодии окружающий мир сменила история и вернулись современные танцы.

Året bestod av 32 skolveckor. Ungefär 600 studietimmar.

Förutom de schemalagda lektionerna hölls traditionsenligt flera etnokulturella aktiviteter för barnen och deras föräldrar: högtider med teaterföreställningar, lekar och framträdanden av barnen och de vuxna, temalektioner och utflykter.

Till läsårsavslutningen den 30 maj hade vi förberett ett havstema.

Vårt trettonde läsår började den 29 augusti med en glad samling på temat “tidsresa” på Ystadsgatan 53. Alla höstterminens lektioner hölls i normal form. Hösthögtid firades i förskolegrupperna. Under höstterminen ordnades historiska uppdrag för barnen i skolåldern på Nationalmuseet i Köpenhamn.

Nyårshögtiden 18 december 2022, som ordnades tillsammans med barnakademin Unikum (tidigare Det russiske hus) från Köpenhamn, lämnade ett oförglömligt intryck på både barn och vuxna.

Under 2022 fortsatte det administrativa arbetet med att fortbilda pedagogerna. Vi genomförde fyra normala pedagogiska möten för personalen och flera digitala möten, som vart och ett ägnades åt aktuella metodikfrågor när det gäller ryskundervisningen.

Ledarna på barnverksamheten deltog också i olika webbseminarier och digitala konferenser, där de bland annat delade med sig av våra erfarenheter av att ordna bokklubb med ryska och utländska kollegor.

Festivaler

Alla konserter och festivaler i år blev inställda.

Utflykter

Höstuppdrag på Nationalmuseet i Köpenhamn.

gruppfoto
Läsårsavslutning på Skruvs barnverksamhet i Malmö 29 maj 2022. Foto: Nuria Bönnemark.