Дзвіночок

Verksamhetsberättelse från Skruvs barnverksamhet i Malmö 2022

Text: Marina Pavlova Kjems, utvecklingsledare på barnverksamheten.

Under 2022 deltog ungefär 100 barn i åldern ett till sexton år i Skruvs barnverksamhet, indelade i nio huvudgrupper. Lektionerna hölls i normal form på Studiefrämjandet (Ystadsgatan 53, Malmö).

Förutom ryska och språkutveckling kunde förskolegrupperna gå på musiklektioner, skapandecirklar, matematik och schack. De äldsta förskolebarnen och skolbarnen ägnade sig åt ryska, läsning, skapande, schack och studerade även teaterkonst och världen runtomkring oss. I grupperna med de äldre skolbarnen undervisas det om rysk grammatik och litteratur. Som tilläggsämnen för de äldsta barnen erbjöds under vårterminen konsthistoria, världen runtomkring oss, psykologi och schack. På höstterminen byttes världen runtomkring oss ut mot historia, och modern dans återkom.

Året bestod av 32 skolveckor. Ungefär 600 studietimmar.

Förutom de schemalagda lektionerna hölls traditionsenligt flera etnokulturella aktiviteter för barnen och deras föräldrar: högtider med teaterföreställningar, lekar och framträdanden av barnen och de vuxna, temalektioner och utflykter.

Till läsårsavslutningen den 30 maj hade vi förberett ett havstema.

Vårt trettonde läsår började den 29 augusti med en glad samling på temat “tidsresa” på Ystadsgatan 53. Alla höstterminens lektioner hölls i normal form. Hösthögtid firades i förskolegrupperna. Under höstterminen ordnades historiska uppdrag för barnen i skolåldern på Nationalmuseet i Köpenhamn.

Nyårshögtiden 18 december 2022, som ordnades tillsammans med barnakademin Unikum (tidigare Det russiske hus) från Köpenhamn, lämnade ett oförglömligt intryck på både barn och vuxna.

Under 2022 fortsatte det administrativa arbetet med att fortbilda pedagogerna. Vi genomförde fyra normala pedagogiska möten för personalen och flera digitala möten, som vart och ett ägnades åt aktuella metodikfrågor när det gäller ryskundervisningen.

Ledarna på barnverksamheten deltog också i olika webbseminarier och digitala konferenser, där de bland annat delade med sig av våra erfarenheter av att ordna bokklubb med ryska och utländska kollegor.

Festivaler

Alla konserter och festivaler i år blev inställda.

Utflykter

Höstuppdrag på Nationalmuseet i Köpenhamn.

gruppfoto
Läsårsavslutning på Skruvs barnverksamhet i Malmö 29 maj 2022. Foto: Nuria Bönnemark.