logo

Vi skapar möten

Skruv fortsätter att ordna egna aktiviteter av olika slag för att främja kontakter mellan människor. Det är viktigt att vi vår normala verksamhet fortsätter. Föreningen fungerar som en plattform för möten.

Vi ordnar föredrag och studiecirklar för att öka förståelsen för länder, kulturer och språk. Till våra barnverksamheter i Malmö och Lund kommer barn för att lära sig ryska och utveckla olika färdigheter med ryska språket som bas. Och vi planerar för många fler aktiviteter under året.

På barnverksamheten i Malmö finns det lediga platser i vissa grupper. Läs mer »

en man som framträder inför publik
Igor Guberman framträder i Skruv 26 april 2015. Foto: Liliya Nicolaidis.