Дзвіночок

Avgifter

Läsåret är beräknat på 30 undervisningsveckor, som inte alltid är fördelade jämnt mellan höst- och vårtermin, men terminsavgiften är samma för alla terminer. Betalning för en termin görs i förväg för hela terminen. Till den e-postadress du har uppgett skickas ungefär en månad före terminsstarten en faktura som ska betalas senast på förfallodagen.

För att delta i Skruvs öppna barnverksamhet ska minst en av vårdnadshavarna eller barnet självt vara medlem i föreningen. Mer information om medlemskap hittar du på den här sidan.

Skruvs barnverksamhet i Malmö

Grupperna Vasiljok, Topoljok, Romasjka

Terminsavgift: 790 kr

Grupperna Kolosok, Lutjik, Teremok, Berjozka, Veterok, Rutjejok, Duby

Terminsavgift: 920 kr

У группы «Росинка» в основной абонемент включены урок русского языка, урок чтения и развития речи и занятие по этнокультурному
воспитанию.

занятие по развитию речи для дошкольных групп или уроки русского языка и чтения для школьных групп занятие по этнокультурному
воспитанию или музыкальное занятие.

För grupperna Duby, Rutjejok, Veterok och Berjozka ingår i terminsavgiften: ryska språket, litteratur och språkutveckling.

Дополнительные занятия за полугодие:

  • 390 крон за 1 дополнительный кружок продолжительностью 30 мин раз в неделю или продолжительностью 60 мин раз в 2 недели
  • 200 крон за 1 дополнительный кружок продолжительностью 30 мин раз в 2 недели.

Для тех, кто не посещает основной блок занятий:

  • 450 крон за 1 кружокпродолжительностью 30 мин раз в неделю или продолжительностью 60 мин раз в 2 недели
  • 250 крон за 1 дополнительный кружок продолжительностью 30 мин раз в 2 недели

Узнать, какие дополнительные занятия есть для вашей группы, можно в расписании.

Индивидуальное обучение для детей всех возрастов (частные уроки на базе детского центра)

200 крон за 1 занятие длительностью 30 минут
240 крон за 1 занятие длительностью 45 минут

Индивидуальные занятия оплачиваются только как абонемент, минимальный абонемент – 5 занятий. Оплата — до начала периода обучения, пропущенные уроки не оплачиваются, если учитель предупрежден как минимум за сутки до отмены урока.

Обучение в малой группе

Оплата абонемента на занятия в малой группе высчитывается из расчета 260 крон за одно 45-минутное занятие, умноженное на количество занятий полугодия и делённое на количество учеников в группе. (Например, если в осеннем полугодии всего планируется 14 занятий, и в малой группе занимаются 4 ученика, то полугодовой абонемент на одного ученика будет стоить: 260 крон • 14 занятий : 4 ученика = 910 крон.)

Skruvs barnverksamhet i Lund

Grupperna Bozjji korovki, Kuznetjiki, Strekozy

Terminsavgift, höstterminen 2021: 615 kr.

Terminsavgift, höstterminen 2022: 920 kr.

Mängdrabatt

Om två barn från samma familj deltar i grundblock på barnverksamheten, har familjen 10 % rabatt på totalsumman för verksamheten.

För tre barn från samma familj är rabatten 20 % på totalsumman för verksamheten.