logo

Vi förmedlar kontakter

Som föreningens fulla namn anger, är kontakter en viktig del av verksamheten för Skruv – Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Sedan slutet av januari har medier hört av sig till Skruv för att få tips på människor som har olika sorters anknytning till Ryssland och Ukraina. Främst har det gällt människor från dessa länder som har bott längre eller kortare tid i Sverige, men även människor på plats i Ryssland och Ukraina har efterfrågats och intervjuats.

Vi förmedlar inga kontakter till medier utan att först kolla med var och en att det är okej. Vissa medier har erbjudit möjligheten att framträda anonymt.

Vi har fått fler förfrågningar om kontakter. Kanske är du, eller någon du känner, en lämplig kontakt? Läs mer »

Om du vill anmäla att du kan tänka dig att tala med medierna, är du välkommen att höra av dig till Skruv på info@skruv.org.

myror på en trädstam
Муравьи. Фото: Steve Tognoli/Unsplash.