Дзвіночок

Verksamhetsberättelse från Skruvs barnverksamhet i Lund 2022

Text: Elena Novella Savelyeva, verksamhetsledare.

Skruvs barnverksamhet i Lund har under året haft två terminer, vårtermin och hösttermin, med totalt 22 sammankomster.

Vårterminen

Under vårterminen hade verksamheten cirka 20 barn i fem åldersgrupper och sex lärare. Det hölls 16 vanliga sammankomster och två högtider (Hantverkarstaden 9/4 och läsårsavslutning 21/5), totalt 18 möten. En av sammankomsterna ställdes tyvärr in av Folkuniversitetet på grund av den politiska situationen. Lektionen “Hantverkarstaden” hade ett särskilt schema, där vi höll en workshop för föräldrar om tvåspråkighet (föreläsare var Marina Pavlova Kjems) och en hantverkarstadsstation för barnen. Vårterminen avslutades med en läsårsavslutningshögtid, där vi anordnade en rolig tävling för alla elever och deras vårdnadshavare. Alla deltagare fick minnesdiplom utformade av Alina Andersson.

Fortbildning: Personalen deltog i en presentation om ADHD hos skolbarn.

Höstterminen

Höstterminen 2022 inleddes den 3 september och omfattade 12 lektioner och två högtider: Höstuppdrag i Botaniska trädgården 17/9 och nyårsfirande den 17/12. Sammanlagt hölls 14 sammankomster. I verksamheten deltog 25 barn i 5 åldersgrupper och 8 lärare.

Fortbildning: Personalen deltog i en presentation om dyslexi hos förskole- och grundskolebarn.

Allmänt

Verksamheten publicerar inlägg på Instagram @skruv.deti.lund.

Publiceringsrättigheter och GDPR är föremål för ytterligare diskussioner och personalen måste utbildas i ämnet skydd och behandling av personuppgifter.

gruppfoto
Колектив ДЦ «Дзвіночок» у Лунді 3 вересня 2022. Фото: Дарія Бармук.