logo

Första träffen i Ryska klubben i Malmö: internationella kvinnodagen

Ryska klubben är ett nytt projekt bland Skruvs aktiva medlemmar. I Ryska klubben kan rysktalande Malmöbor och andra träffas och umgås på ryska. Här kan man ha det roligt i trevligt sällskap, samtidigt som man utvidgar sin bekantskapskrets och sina intressen, och kanske också deltar i olika fängslande kulturprojekt.

Allrummet, Bo100, Monbijougatan 4, Malmö
Lördag 9 mars 2013 kl 17.30-21.00

Alla är välkomna till första träffen i Ryska klubben!

På första träffen, som äger rum efter föreningsstämman lördagen den 9 mars, firar vi internationella kvinnodagen så som det görs i Ryssland, Ukraina, Vitryssland och andra före detta sovjetrepubliker.

Träffen kommer att fyllas av umgänge, musik, sång, dans, tävlingar, blommor till kvinnorna och glad feststämning för alla.

Entré: 45 kr för Skruvmedlemmar, 80 kr för övriga. Det blir knytkalas, så var och en är välkommen att ta med sig drycker till sig själv och sin älsklingsrätt till det gemensamma bordet. För dem som bidrar till knytkalaset reduceras entréavgiften till 20 kr för Skruvmedlemmar och till 50 kr för övriga. Publikens favorit kommer att röstas fram bland läckerheterna, och de tre bästa rätterna kommer att belönas med fina priser.

Detta är ett arrangemang av Skruv i samarbete med ABF Malmö.
Idé, planering och genomförande: Lidia Elfstrand, Liliya Niсolaidis, Skruvs sånggrupp.
Lokal tillhandahålls av: ABF Malmö.
Iordningsställande/återställande av lokal: deltagarna.
Rysk text i inbjudan: Lidia Elfstrand, Liliya Nicolaidis.
Svensk text i inbjudan: Niklas Bönnemark.
Layout och marknadsföring: Niklas Bönnemark.
Utskick på papper till e-postlösa medlemmar: Ulf Pauli.

människor som sitter vid bord
Ryska klubben i Malmö 9 mars 2013. Foto: Nuria Bönnemark.