Инструкции для участников отчетно-выборного собрания Скрува 2021

На этой странице мы собрали инструкции, как зарегистрироваться на отчетно-выборное собрание Скрува и как работать в системе видеоконференцсвязи «Zoom».

На этой странице вы также можете прочитать о том, как вести себя конкретно при участии собрания Общества «Skruv» в системе «Zoom». Чтобы онлайн-собрание работало, мы должны соблюдать в правилах процедуры несколько больше правил, чем обычно. Например, мы должны попросить слово, прежде чем говорить, мы голосуем с помощью кнопок «да»/«нет», а функция чата используется только для определенных целей. Также есть у председательствующих на собрании несколько больше задач, чем обычно.

Время и место

Отчетно-выборное собрание состоится в воскресенье, 7 марта, в 17:00 и будет проводиться полностью в онлайн-формате с помощью системы видеоконференцсвязи Zoom. Мы хотим быть уверены, чтобы техника работала у всех участников, поэтому рекомендуем всем присоединиться заранее. Вы можете зайти с 16:30.

Для участия в общем собрании необходимо заранее зарегистрироваться, перейдя по ссылке https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEudequqzovHtONQ3UPTORghz2mFCUWl-Hv

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением с информацией о том, как присоединиться к встрече.

Техподдержка

В случае проблем с подключением к тренингам или отчетно-выборному собранию, или если у вас возникнут проблемы с техникой во время собрания, обращайтесь за помощью:

Нурия Бённемарк
076-224 82 64

barn och pedagoger i en park

Тренировка системы «Zoom» перед собранием

Мы рекомендуем всем участникам протестировать систему «Zoom» перед отчетно-выборным собранием. Поэтому мы предлагаем две возможности познакомить вас с различными функциями программы и с тем, как мы будем их использовать на собрании.

Занятие 1, среда, 3 марта с 18:00 до 18:30, перейдите по ссылке для предварительной регистрации:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqfumurDsoG9aP9fBILOJxC8EiZ4sylyE_

Занятие 2, суббота, 6 марта с 09:00 до 09:30, перейдите по ссылке для предварительной регистрации:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrd-2qqDojHNBES23bboGwyoKOWekYvG03

Как я могу участвовать в отчетно-выборном собрании и тренировке?

Подготовки

  • I ett mejl får du en länk som du klickar på för att ansluta till mötet.
  • Du kan ladda ner appen Zoom till dator, iPhone eller Android, antingen i förväg via länkarna här i texten eller i samband med att du ansluter till mötet.
  • Vi rekommenderar alla att ladda ner applikationen för att få ut det mesta möjliga av mötet, men det går även att ansluta sig direkt i webbläsaren om man inte vill installera något program i datorn/surfplattan/telefonen.

Подключиться к собранию

  • När du ansluter dig uppger du ditt förnamn och efternamn. Om du använt Zoom tidigare kan ditt namn redan vara inskrivet. För att byta namn kan du klicka på ditt namn i deltagarlistan (participants) och välja rename när du är inne i mötet.
  • När du ansluter till mötet är din mikrofon och kamera avstängd. Sätt gärna på kameran så att vi ser varandra, men låt mikrofonen vara av tills du begärt och tilldelats ordet.

Кнопки на экране во время собрания

  • Klicka på Участники/participants för att se vilka som deltar i mötet.
  • Klicka på chat för att öppna ett chattfönster. Se till att du skriver till everyone när du vill säga något till alla. Chatten använder du för yrkanden, ordningsfrågor och reservationer.
  • Klicka på Реакции/reactions. Det är där du hittar knapparna för att rösta ja eller nej samt begära ordet, Поднять руку/raise hand. (Har du en äldre version av Zoom så hittar du i stället dessa funktioner i rutan Участники/participants nederkant.)
  • Om du vill se alla deltagare i mötet (gallery view), på dator klickar du uppe i högra hörnet, på mobil kan du svajpa (dra med fingret) åt höger.
  • Om menyraden/listen i underkant försvinner, behöver du bara föra muspekaren över datorskärmen (eller peta på skärmen på surfplattan/mobilen), så dyker den upp igen.

Om du har problem med att ansluta till Zoom inför föreningsstämman, eller behöver hjälp med tekniken under mötet, kontakta teknisk support (se Teknisk support ovan).

fika med barn och vuxna som står och sitter
fyra personer som tittar in i kameran
vuxna i en skolsal
människor som går i en park
Tomten, Snöflickan och barn framför en julgran

Во время отчетно-выборного собрания: порядок работы

Повестка дня и документы

Повестка дня отчетно-выборного собрания отправлена ​​по электронной почте вместе с приглашением, а также размещена на сайте Общества. Как только все документы для общего собрания готовы, они будут разосланы всем членам Общества в виде файла в формате pdf.

Методы работы

Föreningsstämman sker helt digitalt via Zoom. Diskussioner sker muntligen genom att begära ordet – se nedan. Diskussioner i chatten undanbedes, för att låta chattfunktionen vara begränsad till ordningsfrågor (se Ordningsfråga nedan), yrkanden (se Yrkande nedan) och reservationer (se Reservationer nedan).

Просить слова (begära ordet)

För att utnyttja din yttranderätt och göra ett diskussionsinlägg under föreningsstämman behöver du begära ordet. Mötesfunktionärer kommer att se till att alla som inte har ordet har mikrofonen avstängd under mötet, för att minimera risken för oljud i bakgrunden eller att fel person talar vid fel tillfälle. Funktionärer kommer att hålla koll på vilka som begär ordet, och mötesordförande fördelar ordet utifrån detta. För att begära ordet trycker du på knappen knappen “raise hand”.

Требования участников (yrkande)

Alla i det digitala mötet närvarande medlemmar har yttrande-, yrkande- och rösträtt. Det innebär att alla medlemmar har rätt att uttala sin åsikt, att lägga ett förslag och att rösta om frågorna i föredragningslistan. För att lägga förslag används chattfunktionen. Inled ditt förslag med ordet “FÖRSLAG” följt av ditt yrkande, förslagsvis formulerat som “Förnamn och efternamn yrkar att…”. Det gör det lätt för mötesordförande och funktionärer att hålla koll på vad i chattrutan som är ett yrkande, och från vem det kommer. Det är bra, men inte nödvändigt, att via ett yttrande (efter att ha räckt upp handen) annonsera ett yrkande.

Голосования (omröstning)

Mötesordförande bestämmer när det är dags att gå till omröstning. Det sker när diskussionen uppfattas vara avslutad, och alla yrkanden har samlats in. Omröstningen sker via acklamation genom ja/nej-knapparna.

Vid personval kan sluten omröstning begäras, om det finns fler nomineringar än antalet personer som ska väljas. I så fall kommer en enkät att öppnas i Zoom där du anonymt kan avge din röst.

Решения (beslut)

Beslut vid föreningsstämman fattas enligt stadgarna med enkel majoritet av de röster som avges vid mötet. Styrelsemedlemmar saknar rösträtt i ärenden som rör egen ansvarsfrihet.

Несогласия (reservation)

En närvarande medlem kan reservera sig mot ett beslut. Reservation sker efter ett beslut, innan föreningsstämman är avslutad. Det görs genom att använda chattrutan, med tydligt anfört: “RESERVATION: Förnamn och Efternamn reserverar sig mot”, följt av vad det är man reserverar sig mot, till förmån för vad.

Процедурные вопросы (ordningsfråga)

Vid oklarhet i mötesordning eller annan fråga av ordningskaraktär under pågående möte kan närvarande medlem väcka en ordningsfråga. Det görs genom att skriva ORDNINGSFRÅGA i chatten. Så fort funktionärer och mötesordförande uppmärksammat detta prioriteras ordningsfrågan före ordinarie mötesgång.

människor som spelar kubb
gruppfoto

Спасибо окружному отделению в Сконе и Блекинге образовательного учреждения «Studiefrämjandet» за курс 17 февраля 2021 года о том, как проводить отчетно-выборное собрание на расстоянии.

Zommöte med kaffe. Foto:
Zommöte med kaffe. Foto: