Styrelsemöte i Lund

Skruvs styrelse sammanträder.

Wayne’s Coffee, Botulfsgatan 5, Lund
Lördag 5 februari 2022 kl 12.30–15.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.