Styrelsemöte i Lund 5 februari 2022

Skruvs styrelse sammanträder.

Plats bestäms senare
Lördag 5 februari 2022 kl 13.00–15.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.