Kolokoltjik

Lediga platser på Skruvs barnverksamhet

På Skruvs barnverksamhet finns det lediga platser i vissa grupper i Lund på lördagarna och i Malmö på söndagarna.

Lördag
I Lund finns det lediga platser i vissa grupper för barn från 2 till 9 år på lördagar.

Söndag
Vi har lediga platser i vissa barngrupper i åldrarna 4–16 år i Malmö på söndagar för skapande arbete, schack, dans samt i cirklarna Psykologi och Världen runtomkring oss.

Lektionerna hålls på ryska. Anmälan kan göras på vår webbplats.

ringdans
Läsårsstart på Skruvs ryska barnverksamhet 1 september 2013.