logo

Boksläpp: Skruvs första bok

Lördagen den 28 augusti 2010 utkommer boken Från hjärta till hjärta. Boken består av dikter och noveller på ryska och svenska skrivna av deltagarna i Skruvs litteraturcirkel. I boken medverkar dessutom två hedersgäster, Maxim Zamsjev, chefredaktör för tidskriften Rossijskij kolokol ("Rysslands klocka"), och Jelena Sjatskich (Lena Shatskikh), författare och översättare, medlem i Rysslands Författarförbund.

Sal 11, Ungdomens hus, Torpgatan 21, Malmö
Lördag 28 augusti 2010 kl 13.00

Skruv inbjuder till boksläpp i närvaro av författarna. Jelena Sjatskich är särskilt inbjuden från Moskva för att vara med vid boksläppet och förmedla intryck från Moskvas litterära horisont.

Presentation, högläsning, kaffe och te, träff med författarna, signering och försäljning av böcker.

Språk: ryska och svenska.

Entré: 30 kr för medlemmar i Skruv, 60 kr för icke-medlemmar. I entréavgiften ingår kaffe, te och lättare förtäring. Det går bra att lösa medlemskap i samband med boksläppet.

Detta är ett Skruvarrangemang.
Idé, planering och genomförande: Natalia Seim, Valeri Redel, Lidia Göransson, Maria Edström, Lidia Elfstrand, Gunnar Barkenhammar, Leonid Pankratov.
Lokal tillhandahålls av: ABF Malmö.
Iordningsställande/återställande av lokal: Natalia Seim, Valeri Redel, Lidia Göransson, Maria Edström, Lidia Elfstrand, Gunnar Barkenhammar, Leonid Pankratov.
Text i inbjudan: Lidia Elfstrand, Niklas Bönnemark.
Layout och marknadsföring: Niklas Bönnemark.
Fotodokumentation: bestäms senare.

möte med människor som sitter vid ett bord
Bokpresentation i Skruv 28 augusti 2010. Foto: Niklas Bönnemark.