Digitalt styrelsemöte

Skruvs styrelse sammanträder.

Digitalt möte (i Zoom)
Onsdag 12 januari 2022 kl 17.00–18.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.