Digitalt styrelsemöte

Skruvs styrelse sammanträder, denna gång via internet.

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.