logo

Styrelsemöte och planering i Helsingborg

Skruvs styrelse sammanträder.

Helsingborg C, Kungstorget, Helsingborg (och på färja)
Onsdag 15 maj 2024 kl 11.00–17.00

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.