logo

Konstituerande styrelsemöte

Skruvs styrelse sammanträder och konstituerar sig.

Bönnemarks, Malmö
Fredag 6 juni 2008 kl 10.15

Styrelsens sammanträden är normalt öppna endast för dess ledamöter.

Skruvs styrelse mars 2008–mars 2009:

  • Gunnel Arbin-Sjöberg, ordförande
  • Nuria Bönnemark, kassör
  • Ulf Pauli, sekreterare
  • Niklas Bönnemark
  • Sara Gradlander
  • Vitaly Kocherbitov
  • Mi Lennhag
  • Anna Ransheim
  • Mikael Tryman