man som pekar på en whiteboard med häftlappar

Konstituerande styrelsemöte 7 mars 2021

Skruvs styrelse håller konstituerande möte.

Via internet (Zoom)
Söndag 7 mars 2021 efter föreningsstämman (ca kl 19.00)

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess medlemmar.