Konstituerande styrelsemöte

Skruvs styrelse håller konstituerande möte.

Via internet (Zoom)
Söndag 7 mars 2021 kl 18.40

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess medlemmar.

Fram till föreningsstämman 2022 består styrelsen av:

  • Niklas Bönnemark, ordförande
  • Ulf Harborg, sekreterare
  • Nuria Bönnemark, kassör
  • Daria Barmouk, ledamot
  • Elena Bibanina, ledamot.