logo

Konstituerande styrelsemöte i Malmö

Skruvs nyvalda första styrelse samlas för ett sammanträde.

Länsstyrelsen, Kungsgatan 13, Malmö
Söndag 16 september 2001 kl 14.00

Till vice ordförande utsågs Stefan Richter. Till sekreterare utsågs Ulf Pauli. Till kassör utsågs Fredrik Wilhelmsson. Till firmatecknare t.o.m. 2002-04-15 utsågs ordföranden och kassören var för sig.

Styrelsen består fram till föreningsstämman 2002 alltså av:

 • Niklas Bönnemark, ordförande
 • Stefan Richter, vice ordförande
 • Fredrik Wilhelmsson, kassör
 • Ulf Pauli, sekreterare
 • Valentina Jönsson
 • Natalia Akimova
 • Ludmila Beskorovainaia

Annat som styrelsen beslutade och diskuterade på det här mötet:

 • Personuppgiftsombud utsågs.
 • Beslutades att föreningens adress är Skruv, c/o Niklas Bönnemarks hemadress.
 • Styrelsen beslutade att öppna ett bankkonto, bankgiro och bank via internet.
 • Ordföranden fick i uppdrag att ombesörja registrering av föreningen.
 • Ordföranden fick i uppdrag att ombesörja ansökan till posten om att få skicka föreningsbrev.
 • Styrelsen beslutade att första verksamhetsåret avslutas 2001-12-31.
 • Bokföringen ska föras i pappersbok.
 • Styrelsen beslutade att använda kontantmetoden.
 • Styrelsen beslutade att införskaffa nödvändigt material till bokföringen.
 • Kassören ansvarar för medlemsregistret.
 • Kassören fick i uppdrag att upprätta ett förslag till budget.
 • Ordföranden och sekreteraren fick i uppdrag att utarbeta en skiss till verksamhetsplan.
 • Aktiviteter: Den närmaste tiden kommer att aktiviteterna i föreningen att inrikta sig på att värva medlemmar, informera om föreningen samt att fråga medlemmarna om vilka önskemål beträffande olika aktiviteter man har. Styrelsen beslutade styrelsen att erbjuda medlemmarna ett rabatterat program med resa inklusive biljett till konserten med Mumiy Trol i Köpenhamn den 18 oktober. Styrelsen beslutade att informera om filmen Ludmilas röst som har premiär på biografen Spegeln i Malmö fredagen den 12 oktober. Styrelsen diskuterade att anordna studiecirklar med allmän orientering om Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Styrelsen beslutade att ge sekreteraren i uppdrag att undersöka hos studieförbund vilka villkor som gäller för studiecirklar.