Möte om lokal för evenemang med rysk anknytning i Stockholm

Ryska riksförbundet i Sverige sammankallar på uppdrag av Rossotrudnitjestvo till ett möte i Interlink Services lokal.

Interlink Service, Klara östra kyrkogata 2 a, Stockholm
Fredag 20 augusti 2021 kl 13.00–15.40

På mötet diskuteras möjligheten att göra om lokalen så att en del kan användas för evenemang av olika slag.

Skruvs ordförande Niklas Bönnemark deltar som ledamot i styrelsen för Ryska riksförbundet.

personer som sitter i U-form
Möte på Interlink Service i Stockholm 20 augusti 2021. Foto: Niklas Bönnemark.