logo

Niklas Bönnemark deltog i kongress i Moskva

Den sjunde världskongressen för ryska landsmän i utlandet ägde rum i Moskva 15–16 oktober 2021. Som representant för Ryska riksförbundet i Sverige deltog Skruvs ordförande Niklas Bönnemark.

Den svenska delegationen bestod av sex personer.

gruppbild
De svenska delegaterna vid ryska landsmannakongressen i Moskva 15–16 oktober 2021. Foto: Niklas Bönnemark.
man framför reklamvägg
Niklas Bönnemark på ryska landsmannakongressen i Moskva 15–16 oktober 2021.