Niklas Bönnemark deltog i kongress i Moskva

Den sjunde världskongressen för ryska landsmän i utlandet ägde rum i Moskva 15–16 oktober 2021. Som representant för Ryska riksförbundet i Sverige deltog Skruvs ordförande Niklas Bönnemark.

Den svenska delegationen bestod av sex personer.

En utförligare rapport kommer senare.

gruppbild
De svenska delegaterna vid ryska landsmannakongressen i Moskva 15–16 oktober 2021. Foto: Niklas Bönnemark.
tre personer i bredd
Chefen för Rossotrudnitjestvo Jevgenij Primakov flankerad av två av Sveriges representanter vid ryska landsmannakongressen i Moskva 15–16 oktober 2021, Niklas Bönnemark (vänster) och Ekaterina Tikhonova Sernemar (höger).