Om Från hjärta till hjärta 2011 i Sveriges Radio på ryska

20 september
2011
Sveriges Radios ryska redaktion gjorde ett inslag om Skruvs skönlitterära bok 2011 i samband med utgivningen.

Inslaget kan höras här.

artikel på Sveriges Radios webb
Från Sveriges Radio.