logo

Styrelsen håller planeringsmöte via internet

Skruvs styrelse sammanträder.

Internet (Zoom)
Tisdag 16 mars 2021 kl 18.00–21.00

Styrelsens möten är normalt bara öppna för dess ledamöter.