logo

Rysk afton i Uppsala

Onsdag 23 november anordnas en rysk afton med lyrik och musik i Uppsala. Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv) deltar med läsning av dikter ur den tvåspråkiga boken Från hjärta till hjärta 2011.

Stenhagenbiblioteket, Herrhagsvägen 8, Uppsala
Onsdag den 23 november 2011 kl 18.30-20.30

Fri entré. Försäljning av enklare förtäring och drycker.

Om boken Från hjärta till hjärta 2011

Idén till boken Från hjärta till hjärta 2011 härrör från medlemmarna i ett litterärt sällskap som skapades för flera år sedan och verkar inom ramen för Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv). Boken innehåller verk av 11 författare. Det är människor av olika nationaliteter, olika åldrar och olika öden. De förenas av en önskan att uttrycka och dela med sig av känslorna och förståelsen för livet. Temana och motiven är ganska varierande: glädje och sorg, kärlek och separation, det goda och det onda, naturen, själens ”rymd”, trassliga relationer mellan människor och öden – kort sagt allt som berör oss i vardagen. Och var och en av författarna har lyckats säga något om det på sitt eget sätt.

För urvalet av texter skapades Skruvs litterära råd, bestående av personer med professionell erfarenhet av arbeta med litterära verk. Alla verk i boken ingår på två språk, ryska och svenska. Dessutom innehåller boken en text skriven på vitryska.

Boken går nu att beställa på www.skruv.org. Den kostar 60 kr/st + ev. frakt. Den kommer även att finnas till försäljning på ryska aftonen på onsdag.

Den ryska aftonen i Uppsala är ett samarrangemang av Stenhagens bildnings- och kulturcenter (Uppsala kommun), Studiefrämjandet i Uppsala län, Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv) och den ideella föreningen 8 marta.

Uppdatering i efterhand: P.g.a. att den lokala värden fick förhinder med kort varsel, var det i praktiken Skruv som ledde denna ryska afton.

man som står och berättar
Niklas Bönnemark berättar vid den ryska aftonen i Uppsala 23 november 2011. Foto: bibliotekarien, förmedlat genom Olga Granlöf.