logo

Skruv deltar i nätkonferens för ryska landsmän i Sverige

Den 25 september 2021 deltar Skruvs ordförande Niklas Bönnemark och styrelseledamoten Daria Barmouk i den fjortonde konferensen för ryska landsmän i Sverige. På grund av coronapandemin hålls denna årliga konferens via internet (i verktyget Zoom).

Online (Zoom)
Söndag 25 september kl 15.00–18.00

Som representant för en annan organisation deltar också Skruvmedlemmen Dimitrij Aleshkov.

Under konferensen arbetade deltagarna i följande grupper:

  • Ryska språket, ryssländsk kultur och traditioner
  • Ungdomar
  • Handels- och ekonomiskt samarbete samt mecenatskap
  • Skydd av landsmännens lagliga rättigheter och intressen
  • Massmedier och folklig demokrati.

Konferensen anordnas av Ryska riksförbundet i Sverige, som utgör koordinationsråd för ryska landsmän i Sverige, med stöd av Rysslands utrikesministeriums kommission för landsmäns angelägenheter utomlands och med hjälp av Moskvas landsmannahus. (Definitionen av landsmän och landsmän i utlandet i detta sammanhang finns i lagen om Ryska federationens statspolitik beträffande landsmän utomlands.)

I konferensen deltar företrädare för ryska landsmannaorganisationer och gäster (både från Sverige och från några andra länder) som är intresserade av att diskutera aktuella frågor om kulturlivet för ryska landsmän.

skärmdump från nätkonferens
Konferens för ryska landsmän i Sverige 25 september 2021. Skärmdump.