del av försättsblad på årsredovisning

Skruv deltar i Ryska riksförbundets årsmöte

Ryska riksförbundet håller årsmöte (förbundsstämma).

Detta år hålls årsmötet helt via internet (Skype).

Skruvs ordförande Niklas Bönnemark deltar i egenskap av ledamot i riksförbundets styrelse.

del av försättsblad på årsredovisning
Årsredovisning för Ryska riksförbundet i Sverige 2019.