logo

Skruvkafé i Malmö: Barnmissionen och Ukraina

Lördagen den 10 mars (efter föreningsstämman) ordnas ett Skruvkafé på Ungdomens hus i Malmö. Temat är "Barnmissionen och Ukraina".

Ungdomens hus, Torpgatan 21, Malmö
Lördag 10 mars 2012 kl 15.00-18.00

Bo Wallenberg, chef för Barnmissionen i Malmö, berättar om sitt arbete. Barnmissionen hjälper årligen ca 500 000 människor i Ukraina, Filippinerna, Bangladesh, Zambia, Moldavien, Uganda och Malawi. I år är det 20 år sedan Bo personligen startade Barnmissionens arbete i Ukraina. Han kommer att berätta om sina personliga erfarenheter av att jobba med bistånd i Ukraina och om sina många resor dit, resor som har varit gripande med många omvälvande upplevelser. Bo Wallenberg kommer att visa bilder från dessa resor med fokus på Tjernobyls verkningar.

Bo Wallenberg är också honorärkonsul för Ukraina i Sydsverige.

Föredragsspråk: svenska. Ryska översättningar kommer att finnas tillgängliga.

Efter föredraget blir det diskussion, kaffe/te, kakor och tid att umgås med gamla och nya bekanta. Under detta Skruvkafé kommer vi också att fira den internationella kvinnodagen, som i f.d. Sovjetunionen är en glad högtid då man uppmärksammar alla kvinnor.

Entré: 30 kr för medlemmar i Skruv, 60 kr för icke-medlemmar. I entréavgiften ingår kaffe, te och lättare förtäring. Det går bra att lösa medlemskap i samband med Skruvkaféet.

Detta är ett arrangemang av Skruv i samarbete med ABF Malmö.
Idé, planering och genomförande: Dan Wallenberg, Lidia Elfstrand.
Föredrag: Bo Wallenberg.
Lokal tillhandahålls av: ABF Malmö.
Iordningsställande/återställande av lokal: deltagarna.
Svensk text i inbjudan: Bo Wallenberg, Niklas Bönnemark.
Översättning av inbjudan till ryska: Irina Makridova.
Layout och marknadsföring: Niklas Bönnemark.
Utskick på papper till e-postlösa medlemmar: Ulf Pauli.

människor som sitter vid bord och lyssnar på en föredragshållare
Skruvkafé i Malmö 12 mars 2012. Foto: Nuria Bönnemark.