logo

Skruvkafé i Malmö: I ryska författares fotspår – en resa till Georgien

Skruv ordnar Skruvkafé i Malmö.

Medborgarskolan, Holmgången, Malmö
Lördag 9 oktober 2004 kl 14.30

Lokalen är Medborgarskolan på Holmgången (nära Triangeln, in på gården mellan Södra Förstadsgatan och Davidshallsgatan).

Ulf Pauli berättar på temat I ryska författares fotspår – en resa till Georgien.

Föredraget hålls på svenska. Fika serveras.

Deltagaravgiften är som vanligt 10 kr för medlemmar (medlemskort kan krävas) och 30 kr för icke-medlemmar. Alla är välkomna, och det går att lösa medlemskap i samband med Skruvkafét för den som önskar.

Skruvkaféer i Malmö-Lund hålls andra lördagen i varje månad, varannan gång i Malmö, varannan gång i Lund, alltid kl. 14.30.

människor samlade vid bord
Skruvkafé 9 december 2006. Foto: Niklas Bönnemark.