logo

Skruvkafé i Malmö: Svensk-ryska kopplingar inom musik och film

Musiken i en av de mest kända svenska frikyrkliga sångerna är rysk. En svensk programledare talar ryska - i svensk tv. Flera ryska sånger har legat på Svensktoppen. Svensk barn-tv med ryska dockor. En svensk film med nästan uteslutande ryskt tal. En duett mellan två popsångare, en svensk och en rysk - på vilket språk sjunger de?

Ungdomens hus, Torpgatan 21, Malmö
Lördag 10 november 2012 kl 14.30–18.00

Förbindelserna mellan Sverige och Ryssland inom musik och film är otaliga. På Skruvkaféet i Malmö lördagen den 10 november berättar Niklas Bönnemark om kända och mindre kända beröringspunkter mellan rysk och svensk musik och film. Eftersom utbytet verkar ha varit som störst på 1980-talet ligger fokus på den tiden, men vi får exempel ända från 1890 till 2012. Föredraget illustreras med rikliga ljud- och filmexempel.

Föredragsspråk: svenska. Även den som inte har så stora kunskaper i svenska kan få ut ett och annat av föredraget tack vare de många ljud- och bildexemplen.

Efter föredraget blir det diskussion, kaffe/te, kakor och tid att umgås med gamla och nya bekanta.

Entré: 30 kr för medlemmar i Skruv, 60 kr för icke-medlemmar. I entréavgiften ingår kaffe, te och lättare förtäring. Det går bra att lösa medlemskap i samband med Skruvkaféet.

Detta är ett arrangemang av Skruv i samarbete med ABF Malmö.
Idé, planering och genomförande: Niklas Bönnemark, Skruvs styrelse.
Föredrag: Niklas Bönnemark.
Lokal tillhandahålls av: ABF Malmö.
Iordningsställande/återställande av lokal: deltagarna.
Svensk text i inbjudan: Niklas Bönnemark.
Rysk text i inbjudan: Irina Makridova, Niklas Bönnemark, Vitaly Kocherbitov.
Layout och marknadsföring: Niklas Bönnemark.
Utskick på papper till e-postlösa medlemmar: Ulf Pauli.

I Skruvkaféet deltog 23 personer.

föredragshållare som står och talar inför sittande åhörare
Skruvkafé i Malmö 10 november 2012. Foto: Nuria Bönnemark.